KSPWr Politechnika Wrocławska

Language

Dear English-speaking colleagues,

Our webpage is maintained generally in polish but we make every effort to ensure that at least some content will be available in English. If You are interested in some content which is currently without translation please let us know.

Regards,
Members of Speleology Club Wroclaw University of Technology

Wspinaczka linowa - alpinizm przemysłowy

Dzięki uprzejmości dra inż. Kazimierza Buchmana publikujemy już trzynastą edycję skryptu!

 

Wspinaczka linowa - alpinizm przemysłowy

XIII edycja skryptu - pobierz tutaj!

 


 

Od Autora:

Wykorzystanie umiejętności, jakie posiadają alpiniści, może być bardzo zasadne przy niektórych pracach na wysokości. Wynika to chociażby z tego, że zbędna jest budowa drogich rusztowań. Zdarza się niejednokrotnie, że pewne prace są możliwe do wykonania jedynie przez pracowników – alpinistów, a ściślej – pracowników posiadających umiejętność posługiwania się technikami i sprzętem stosowanym przez alpinistów. Pracownicy ci powinni cechować się ponadto odpowiednimi predyspozycjami psychofizycznymi, no i oczywiście być fachowcami w wykonywanym zawodzie.

Zdobycie umiejętności posługiwania się technikami alpinistycznymi, przy pracach na wysokości, wymaga specjalistycznego szkolenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Pomocą w tym szkoleniu mogą być niniejsze materiały instruktażowe. Ujmują one, w sposób zwięzły, poparty wieloma ilustracjami, podstawowe zagadnienia dotyczące:

  • sprzętu stosowanego w alpinizmie a mogącego być wykorzystywanym w pracach na wysokości,
  • sprzętu specjalnie zaprojektowanego dla alpinizmu przemysłowego obecnie często zwanego „dostępem linowym” (*),
  • asekuracji i autoasekuracji,
  • przemieszczania się po konstrukcjach przemysłowych i obiektach naturalnych za pomocą technik linowych - alpinistycznych,
  • sposobów transportu ciężkich przedmiotów,
  • szczególnych przypadków prac na wysokości,
  • przepisów BHP,
  • pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przedstawione opracowanie zawiera również opisy historycznych, nie stosowanych już obecnie, technik linowych, których znajomość może być bardzo przydatna w warunkach awaryjnych oraz podczas „zabaw rekreacyjnych na linach”. Doświadczenie uczy, że podczas szkolenia trzeba w sobie wyrobić odpowiednie odruchy, tak, aby w sytuacjach ekstremalnych można było działać bezwarunkowo (odruchowo). Nie znaczy to jednak, że od wyuczonych schematów postępowania nie wolno robić odstępstw. Musi to być jednak działanie świadome, oparte na analizie konkretnej sytuacji. Należy zawsze działać tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.

dr inż. Kazimierz Buchman

 

(*) - W pracach na wysokości wyróżnia się dostęp linowy i dostęp budowlany. Dostęp linowy to: zjazd i wychodzenie po linie oraz technika sztucznych ułatwień w pionie i poziomie. Dostęp budowlany to: wspinaczka i trawersowanie po elementach konstrukcyjnych takich jak drabiny, rusztowania, kratownice, dachy, drzewa itp., praca w podparciu oraz techniki autoasekuracji.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.